Het circulair

WATERSYSTEEM

voor de papier -en kartonindustrie in Eerbeek en Loenen

OVER DE PILOT WATERROTONDE

Wat is het

De realisatie van een circulair watersysteem voor de papier- en kartonindustrie in Eerbeek en Loenen waardoor grondwateronttrekking in de toekomst niet meer nodig zal zijn. De papierindustrie is zich sterk bewust van de impact van het enorme waterverbruik op het milieu. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat men er alles aan doen om het onttrekken van grondwater zoveel mogelijk terug te dringen. 

Het doel is om samen jaarlijks 3,6 miljoen m3 grondwater te gaan besparen (dit staat gelijk aan het verbruik van 22.000 huishoudens)

SAMENWERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG EERBEEK EN LOENEN

Wie

Waterrotonde Eerbeek is geïnitieerd en uitgewerkt door drie papierfabrieken uit Eerbeek die tevens eigenaar zijn van Industriewater Eerbeek: Neenah Coldenhove, Stora Enso De Hoop en Folding Boxboard Eerbeek. Daarnaast is het Loenense Smart Packaging Solutions bij het project aangehaakt. Ook betrokken zijn provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe, VNP (Vereniging Nederlandse Papierfabrieken) en de gemeente Brummen. Ook wordt er intensief samengewerkt met meerdere kennis- en technologiepartners. Waterrotonde Eerbeek is onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en maakt daarmee deel uit van de totale gebiedsopgave.

PROJECT WATERROTONDE

De pilot

De pilot is begin juli 2023 van start gegaan op het terrein van Industriewater Eerbeek, hier staat een volledig ingerichte testomgeving waarbinnen een zogenaamde waterrotonde is aangelegd. Tot en met eind 2023 worden in de pilot Waterrotonde Eerbeek diverse innovatieve technologieën voor waterzuivering uitgebreid wetenschappelijk getest. Belangrijke randvoorwaarde is de schaalbaarheid van het project, er wordt gekeken naar diverse scenario’s. Op basis van de verschillende tests en resultaten, alsmede de financiële haalbaarheid wordt begin 2024 een keuze gemaakt voor de te implementeren technologie.

Korte film over de pilot

OPEN DAG

Voor omwonenden

Zaterdag 2 september werden de direct omwonenden van Industrie Water Eerbeek geïnformeerd over de pilot van de Waterrotonde. De pilot recent gestart en de omwonenden kregen de primeur om met eigen ogen te zien hoe de pilot is opgesteld én wat de eerste resultaten waren. De reacties waren positief en de meeste bezoekers waren zeker ook trots dat in Eerbeek zo’n technisch hoogwaardig project getest gaat worden. Het is de bedoeling dat later dit jaar de ook de overige inwoners van Eerbeek de kans krijgen om deze pilot te zien.

Tent Pilot Waterrotonde 2023

PLANNING WATERROTONDE

Planning Pilot